Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Locul prestării serviciilor de transport de bunuri de către persoanele impozabile din România către persoane impozabile cu sediul activității economice în afara României

In conformitate cu Codul Fiscal, capitolul XIII, art.316, alin.(2) persoana impozabila care are sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar este stabilita in Romania printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b), este obligata sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA in Romania, inaintea primirii serviciilor, in situatia in care urmeaza sa primeasca pentru sediul fix din Romania servicii pentru care este obligata la plata taxei in Romania conform art. 307 alin. (2), daca serviciile sunt prestate de o persoana impozabila care este stabilita in sensul art. 266 alin. (2) in alt stat membru.

Prin exceptie, persoana impozabila nestabilita in Romania si neinregistrata in scopuri de TVA in Romania care realizeaza in Romania operatiunile prevazute la art. 293 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal poate desemna un reprezentant fiscal autorizat care sa indeplineasca obligatiile din perspectiva TVA ce decurg din realizarea acestor operatiuni. Procedura si conditiile de desemnare a reprezentantului fiscal autorizat vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Persoana care desemneaza un reprezentant fiscal autorizat, conform art. 316 alin. (61) este tinuta raspunzatoare individual si in solidar pentru plata taxei, impreuna cu reprezentantul sau fiscal autorizat.

Persoana impozabila stabilita in Uniunea Europeana, dar nu in Romania, care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania, poate, in conditiile stabilite prin normele metodologice, sa isi indeplineasca aceasta obligatie prin desemnarea unui reprezentant fiscal. Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana care are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania este obligata, in conditiile stabilite prin normele metodologice, sa se inregistreze prin desemnarea unui reprezentant fiscal.

Vom analiza mai jos cazul cand se presteaza servicii de transport de bunuri pe teritoriul Romaniei de catre o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA in Romania catre persoane impozabile cu sediul activitatii economice in afara Romaniei.

Conform Cod Fiscal in vigoare, locul prestarii pentru serviciile reprezentand transport de bunuri este locul in care sunt efectiv prestate serviciile, in cazul de fata Romania-Romania.

Pentru livrari domestice (care au loc pe teritoriul Romaniei – RO-RO), persoana obligata la plata TVA in Romania este prestatorul, asa cum este mentionat in Codul Fiscal la art.268 coroborat cu art.275 si art.278 Cod Fiscal:

Art. 268. – Operatiuni impozabile 

   (1) Din punctul de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

  1. a) operatiunile care, in sensul art. 270-272, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;
  2. b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 275 si 278;

Art. 275. – Locul livrarii de bunuri 

   (1) Se considera a fi locul livrarii de bunuri: 

  1. a) locul unde se gasesc bunurile in momentul cand incepe expedierea sau transportul, in cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate de furnizor, de cumparator sau de un tert. Daca locul livrarii, stabilit conform prezentei prevederi, se situeaza in afara teritoriului european, locul livrarii realizate de catre importator si locul oricarei livrari ulterioare se considera in statul membru de import al bunurilor, iar bunurile se considera a fi transportate sau expediate din statul membru de import;
  2. b) locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor ori de catre alta persoana in numele furnizorului, in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj;
  3. c) locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;

Art. 278. – Locul prestarii de servicii

   (1) In vederea aplicarii regulilor referitoare la locul de prestare a serviciilor: 

  1. a) o persoana impozabila care desfasoara si activitati sau operatiuni care nu sunt considerate impozabile in conformitate cu art. 268 alin. (1) – (4) este considerata persoana impozabila pentru toate serviciile care i-au fost prestate;
  2. b) o persoana juridica neimpozabila care este inregistrata in scopuri de TVA este considerata persoana impozabila.

   (2) Locul de prestare a serviciilor catre o persoana impozabila care actioneaza ca atare este locul unde respectiva persoana care primeste serviciile isi are stabilit sediul activitatii sale economice. Daca serviciile sunt furnizate catre un sediu fix al persoanei impozabile, aflat in alt loc decat cel in care persoana isi are sediul activitatii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se afla respectivul sediu fix al persoanei care primeste serviciile (Romania reprezentant fiscal). In absenta unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabila care primeste aceste servicii isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.  “

Prin exceptie, obligat la plata TVA poate fi si beneficiarul, daca urmatoarele 2 conditii mentionate mai jos sunt indeplinite cumulativ:

  1. prestatorul nu este stabilit si nu este inregistrat in scopuri de TVA in Romania.
  2. beneficiarul, persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila, este stabilit in Romania SAU nu este stabilit in Romania, dar este inregistrat prin reprezentant fiscal.

De mentionat aici sunt si paragrafele Directivei 2006/112/EC din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, Directiva ce reformeaza si abroga textul celei de a sasea directive privind taxa pe valoarea adaugata (TVA), pentru a clarifica legislatia in vigoare a UE in materie de TVA. Articolul 44 din Directiva 2006/112/EC din 28 noiembrie 2006 relateaza prestarea de servicii de catre intermediari, unde locul prestarii de servicii de catre un intermediar care actioneaza in numele si in contul altei persoane, alta decat cele prevazute in Directiva la articolele 50 si 54 si la articolul 56 alineatul (1), este locul in care este efectuata tranzactia principala in conformitate cu prezenta Directiva.

Cu toate acestea, in cazul in care clientul serviciilor prestate de intermediar este identificat in scopuri de TVA intr-un alt stat membru decat cel pe al carui teritoriu este efectuata operatiunea respectiva, locul prestarii de servicii de catre intermediar este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.

Locul prestarii de servicii de catre un intermediar, care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intermediarul intervine in prestarea serviciilor de transport intracomunitar de bunuri este locul de plecare al transportului.

Cu toate acestea, atunci cand clientul serviciilor prestate de intermediar este identificat in scopuri de TVA in alt stat membru decat cel de plecare al transportului, locul prestarii de servicii de catre intermediar este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.

Locul prestarii de servicii de catre un intermediar, care actioneaza in numele si in contul altei persoane, atunci cand intermediarul participa la prestarea de servicii constand din activitati auxiliare transportului intracomunitar de bunuri este locul unde sunt desfasurate efectiv activitatile auxiliare.

Cu toate acestea, atunci cand clientul serviciilor prestate de intermediar este identificat in scopuri de TVA in alt stat membru decat cel pe al carui teritoriu sunt desfasurate efectiv activitatile auxiliare, locul prestarii de servicii de catre intermediar este considerat a fi situat pe teritoriul statului membru care a emis clientului numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul.

Locul prestarii urmatoarelor servicii unor clienti stabiliti in afara Comunitatii sau unor persoane impozabile stabilite in Comunitate, dar intr-o tara diferita de cea a prestatorului este locul unde clientul si-a stabilit sediul activitatii sale economice sau locul unde are un sediu comercial fix pentru care este prestat serviciul (numarul de identificare in scopuri de TVA sub care i-a fost prestat serviciul)  sau, in absenta unui astfel de loc, locul unde isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita.

Ca atare, avand in vedere cazul mentionat, pentru livrarile domestice de bunuri de catre persoanele impozabile din Romania catre persoane impozabile cu sediul activitatii economice in afara Romaniei, pe traseul RO-RO, sunt considerate livrari taxabile in Romania conform legislatiei actuale in vigoare, pentru care se aplica in prezent cota standard de TVA 19%.

Material realizat de: 

Laura Chirica, CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experiență în contabilitate & salarizare, consultanță, tranzacții de restructurare & reorganizare și “due diligence”.

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*

EnglishFrenchGreekHungarianDutchItalianRomanian