Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Servicii de contabilitate și pregătire a declarațiilor fiscale în conformitate cu cerințele legale

  • Înregistrarea în contabilitate a tranzacțiilor efectuate de beneficiar cu respectarea principiilor și procedurilor contabile statutare (proceduri de capitalizare, evaluarea activelor în curs, recunoașterea activelor, politicile de depreciere, recunoașterea veniturilor și cheltuielilor, provizioane pentru riscuri etc.);
  • Efectuarea operațiunilor de închidere a conturilor statutare (amortizări, regularizări și amânări ale provizioanelor etc.);
  • Întocmirea registrelor contabile obligatorii (registrul jurnal, registrul mijloacelor fixe, registrul inventar, justificarea conturilor);
  • Întocmirea situațiilor financiare statutare semestriale și anuale, în conformitate cu legislația română aplicabilă: bilanț, cont de profit și pierderi, prezentări de informații etc., inclusiv întocmirea rapoartelor de gestiune și a altor rapoarte (de exemplu IFRS) solicitate de grup și / sau de legislația română;
  • Modificarea balanței de verificare și a registrelor contabile și fiscale obligatorii (registrul jurnal, registrele contabile, registrul de TVA, registrul fiscal).

ÎNTOCMIREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Revizuirea înregistrărilor contabile ca bază pentru raportarea financiară și întocmirea situațiilor financiare în conformitate cu politicile contabile interne și reglementările legale în vigoare.

SERVICII ADMINISTRATIVE ȘI CORPORATE

  • Obținere certificate fiscale diverse;
  • Întocmire facturi, procesare ordine de plată;
  • Reconciliere cu clienți și furnizori;
  • Asistență pentru inventarierea stocurilor.
EnglishFrenchGreekHungarianDutchItalianRomanian