Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Mecanismul Kurzarbeit – de la teorie la practică

Programul de muncă redus denumit în continuare “Kurzarbeit” continuă, atât pe perioada stării de alertă cât și în afara acesteia pentru o perioadă de trei luni „de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgență/alertă/asediu”, conform formei la zi a O.U.G. nr. 132/2020.

Potrivit O.U.G. nr. 132/2020, firmele sunt îndreptățite a solicita aplicarea reducerii timpului de muncă de cel mult 80% din durata zilnică, săptămânala sau lunară, prin depunerea unor documente cerute și îndeplinirea unor condiții stabilite clar de legislație. În urma aprobării cererii, firmele primesc de la stat o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

În conformitate cu art. 1 alin. 3 din O.U.G. nr.132/2020 “reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii. Reducerea timpului de muncă se aplică şi în cazul programului de muncă în ture, precum şi în cazul programului de muncă inegal.” Angajatorul poate modifica programul de muncă ori de cate ori este necesar, cu obligația de a justifica o astfel de modificare.

Pe durata reducerii timpului de muncă, salariații afectați de măsura beneficiază de o indemnizație de 75% din salariul de baza brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

Indemnizația se decontează din bugetul asigurărilor pentru șomaj la cererea angajatorilor, prin depunerea unei cereri însoțită de:

  1. o declarație pe proprie răspundere a angajatorului;
  2. o copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoștința salariaților, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obișnuit pentru comunicarea cu angajații;
  3. o copie a acordului încheiat sau, după caz, dovada informării salariaților, acolo unde nu exista organizație sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau reprezentanți ai salariaților;
  4. o lista a persoanelor pentru care se solicita decontarea. 

Aceste documente pot fi depuse atât în format electronic, cât și în format letric la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeana, precum și a municipiului București, în raza căreia firmele își au sediul social, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna anterioara. 

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în urma verificării documentelor depuse de către angajator, emit o decizie, în cel mult 5 zile de la depunerea corectă a documentelor, în care se precizează ca sunt respectate de către angajator condițiile prevăzute de art.16 din O.U.G. nr. 132/2020.

Conform art.16 din O.U.G. nr. 132/2020, condițiile pe care angajatorul trebuie să le îndeplinească cumulativ pentru a putea aplica măsura Kurzarbeit sunt următoarele:

  • măsura sa afecteze cel puțin 10% din numărul de salariați ai societății;
  • reducerea activității să fie justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii, sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară sau față de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019. 

Decontarea sumelor se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor însoțitoare, cu condiția ca angajatorul să se asigure de îndeplinirea obligațiilor declarative și de plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii legiuitorul interzice atât angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice ori similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, cât și subcontractarea activităților desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus.

Important de menționat este și faptul că decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă se înregistrează în REVISAL, conform prevederilor legale, cel târziu cu o zi înainte de începerea aplicării acestei masuri.

Pe lângă cele menționate anterior, se adaugă și faptul că în lunile în care s-a aplicat reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniția concedieri colective, iar în situația în care angajatorul nu recuperează indemnizația acordată de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

Indemnizația primită de la stat reprezintă o subvenție care se recunoaște, pe o baza sistematică, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenții urmează să le compenseze, conform prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014. Ca atare, monografia aferentă este următoarea:

  1. Recunoașterea indemnizației:

4452 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții” = 7414 “Venituri din subvenții de exploatare pentru plata personalului”

  • Încasarea indemnizației, cu asigurarea îndeplinirii de către angajator a obligațiilor declarative și de plata a impozitelor și contribuțiilor aferente: 

5121 “Conturi la banci în lei“ = 4452 “Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții”

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*

EnglishFrenchGreekHungarianDutchItalianRomanian