Pregătirea declarației de salarii, inclusiv calcularea contribuțiilor sociale și a taxelor salariale. Pregătirea și transmiterea declarațiilor privind impozitul pe salarii

  • Redactarea documentelor de angajare (contracte de muncă, încetare contracte de muncă, acte adiționale, întocmirea diverselor adeverințe ale salariaților, la cerere etc.)
  • Pregătirea statelor de plată, inclusiv calculul contribuțiilor sociale și a taxelor salariale;
  • Înregistrarea la Inspectoratul Teritorial de Muncă a contractelor de muncă și modificări ale acestora, după cum urmează: Acorduri de reziliere / acte adiționale (înregistrare on-line în Registrul General de Evidență a angajaților);
  • Pregătirea și depunerea declarației fiscale de salarizare.