Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Înregistrarea contribuabililor în Spațiul Privat Virtual cerința obligatorie începând cu 1 Martie 2022

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 832 din 31 august 2021) s-a introdus obligativitatea înrolării în SPV (Spațiul Privat Virtual) și a transmiterii documentelor prin mijloace electronice de transmitere la distanță către organul central începând cu 1 martie 2022 pentru contribuabilii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și de persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în una dintre formele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008.

În situația în care contribuabilii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente în condițiile prevăzute în paragraful anterior, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, acestea nu vor fi luate în considerare. 

Organul fiscal central va notifica contribuabilii care au trimis în format letric cererile, înscrisurile sau alte documente, cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a acestora.  

Data depunerii cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente este data înregistrării acesteia/acestuia, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de registratura electronică a Ministerului Finanțelor Publice sau a autorității administrației publice locale, după caz.  Prin registratura electronică se înțelege sistemul electronic de înregistrare și tranzacționare a documentelor și a iinformațiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.  

Înregistrarea în SPV este un proces facil ce implică respectarea unor pași și atașarea documentelor justificative solicitate de către Ministerul Finanțelor Publice. În acest sens pot fi consultate “Instrucțiunile pentru înregistrarea contribuabilului în SPV, cu certificat digital” publicate pe site-ul ANAF.

Material realizat de: 

Laura Chirica 

CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experiență în contabilitate & salarizare, consultanță, tranzacții de restructurare & reorganizare și “due diligence”.

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*

EnglishFrenchGreekHungarianDutchItalianRomanian