Munca nedeclarată și modificări legislative aferente, aplicabile începând cu 20 Octombrie 2021

În data de 05 octombrie 2021 a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.951 Ordonanța de Urgență nr.117/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, prevederi care intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență. 

Printre reglementările publicate se impune și reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de „munca la gri” în sensul definirii acesteia ca noțiune juridică de „muncă sdeclarată” și, totodată, al sancționării practicării acestui fenomen în scopul de a fi descurajat.

În sensul prezentei ordonanțe, munca sub declarată este definită ca reprezentând acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în ștatele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular D112) care se transmite autorităților fiscale din raza teritorială administrativă de care aparțin contribuabili, în termenele prevăzute de lege.

Ca măsură de sancționare, în situația în care se identifică faptul că se acordă un salariu net mai mare decât cel evidențiat în ștatele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale, se acordă o amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în aceasta situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei.

Pe lângă cele precizate mai sus, O.U.G. 117/2021 aduce încă un aspect foarte important de menționat și anume faptul că în situația în care un angajator întârzie plata salariului cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, acesta este pasibil de o amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul în termenele convenite de părți. Acest paragraf nu se aplică în situația în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Material realizat de: 

A person with long hair

Description automatically generated with low confidence

Laura Chirica 

CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experiență în contabilitate & salarizare, consultanță, tranzacții de restructurare & reorganizare și “due diligence”.

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*