Înregistrarea în scopuri de TVA și scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA

Societatile comerciale cu sediul activitatii in Romania, infiintate in baza Legii nr.31/1990 Legea societatilor comerciale si in conformitate cu prevederile art. 316 Cod Fiscal si normelor aferente se pot inregistra in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

  1. Inainte de inceperea activitatii economice daca:
  1. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire de 300.000 lei sau
  2. daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire de 300.000 lei, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.
  1. Dupa inceperea activitatii economice daca:
  1. cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire de 300.000 lei, dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Plafonul de 300.000 lei este mentionat la art.310 Cod Fiscal si in normele metodologice aferente, iar in calculul acestuia se cuprind dupa cum urmeaza:

“Art. 310. – Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici

   (1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b). 

TITLUL VII Taxa pe valoarea adăugată – CAPITOLUL XII Regimuri speciale – SECŢIUNEA 1 Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici – 83. –

     (1) În sensul art. 310 alin. (1) şi art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, persoana impozabilă cu sediul activităţii economice în România, care realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere şi/sau operaţiuni rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, se consideră că aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, dacă nu solicită înregistrarea în scopuri de TVA la organul fiscal competent înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

     (3) La determinarea cifrei de afaceri prevăzute la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal se cuprind inclusiv facturile emise pentru avansuri încasate sau neîncasate şi alte facturi emise înainte de data livrării/prestării pentru operaţiunile prevăzute la art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.”

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire si a carei cifra de afaceri este mai mare sau egala cu plafonul de scutire de 300.000 lei trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, in termen de 10 zile de la data atingerii ori depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul de 300.000 lei a fost atins ori depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 316 Cod Fiscal.

Dupa depunerea solicitarilor de inregistrare in scopuri de TVA de catre societati, potrivit celor mentionate anterior, organul fiscal in raza caruia societatea isi are sediul economic va emite decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA, iar inregistrarea se considera valabila incepand cu data comunicarii respectivei decizii.

Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 Cod Fiscal care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire de 300.000 lei poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 Cod Fiscal, cu conditia ca la data efectuarii solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune la organul fiscal in raza caruia societatea isi are sediul economic intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila. Anularea codului de TVA va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Material realizat de: 

Material realizat de: 

Laura Chirica, CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experiență în contabilitate & salarizare, consultanță, tranzacții de restructurare & reorganizare și “due diligence”.

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*