• Servicii de audit financiar statutar sau pe situații financiare întocmite pe alte baze de raportare;
  • Servicii de audit financiar asupra fondurilor UE, Banca Mondiala, BERD sau fondurilor de la alte instituții similare
  • Servicii de audit intern

SCS FINANCIAL ADVISORY OFFICE SRL

În colaborare cu SCS FINANCIAL ADVISORY OFFICE SRL