Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Opțiunea de trecere de la impozit pe venitul microîntreprinderilor la impozitul pe profit

Societățile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor care doresc să plătească impozit pe profit însă nu au realizat venituri peste plafonul de 1.000.000 EUR, pot opta o singură dată pentru acest sistem dacă sunt îndeplinite cumulativ cele două criterii de mai jos si anume:

• are un capital social subscris de cel puțin 45.000 RON, valoare ce trebuie să fie menținută pentru întreaga perioadă de existență a societăților în cauză;

• are cel puțin 2 salariați cu contract individual de muncă cu normă întreagă de 8 h/zi sau, în cazul în care societatea are mai multe contracte individuale de muncă cu normă redusă atunci acestea vor fi însumate astfel încât suma lor să fie egală cu o norma întreagă de 8h/zi. Un lucru de menționat aici este faptul că în acest calcul:

  1. contractele de muncă suspendate se iau în calcul la numărul de angajați, și
  2. condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care au  încheiate contracte   de  administrare   sau   mandat,   în   cazul   în   care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

 Opțiunea societăților de trecere de la impozit pe veniturile microîntreprinderilor la impozit pe profit se realizează prin completarea și depunerea la A.N.A.F. a formularului 010 “Declarație de înregistrare fiscală/ Declarație de mențiuni/ Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” sau a formularului 700 “Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal”. 

În ceea ce privește calcularea și plata impozitului pe profit, acest lucru se efectuează începând cu veniturile și cheltuielile realizate în trimestrul în care opțiunea a fost realizată.

Un avantaj al societăților nou înființate este faptul că în situația în care se optează înca de la înființare la impozit pe profit (bineînțeles cu respectarea celor 2 criterii menționate mai sus la data înregistrării la Registrul Comerțului) acestea își pot recupera pierderile fiscale pe o perioada de 7 ani, având în vedere faptul că acestea pot să înregistreze pierderi în primii ani de la înființare. Totuși această analiză se efectuează în funcție de previziunile, traiectoria și domeniul de activitate al societăților în cauză. 

În conformitate cu prevederile Codului Fiscal, impozitul pe profit se calculează ca diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate în perioada, din care se scad veniturile neimpozabile și deducerile fiscale și la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. Cota de impozitare a impozitului pe profit în vigoare este în procent de 16%. Acest calcul, inclusiv declararea și plata impozitului pe profit, se efectuează:

  1. trimestrial, până la data de 25 ale primei luni următoare încheierii trimestrelor I – III a anului fiscal respectiv și 
  2. anual până la data de 25 martie a anului N+1.

Declararea și plata impozitului pe profit se realizează trimestrial prin intermediul declaratiei 100 și anual prin declarația 101, semnarea și depunerea acestora realizând-se prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare.

Material realizat de: 

Laura Chirica 

CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experiență în contabilitate & salarizare, consultanță, tranzacții de restructurare & reorganizare și “due diligence”.

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*

EnglishFrenchGreekHungarianDutchItalianRomanian