Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Impozitul pe profit și cheltuielile deductibile limitat

Pentru determinarea rezultatului fiscal sunt considerate cheltuieli deductibile, cheltuielile efectuate în scopul desfășurării activității economice, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare, precum și taxele de înscriere, cotizațiile și contribuțiile datorate către camerele de comerț și industrie, organizațiile patronale și organizațiile sindicale.

În conformitate cu art.25 alin.3 din Codul Fiscal, la calculul impozitului pe profit următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:

  1. Cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2%

Cota de 2% se aplică la profitul contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol. În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cheltuielile înregistrate cu TVA colectată, pentru cadourile oferite de entitate cu valoare mai mare de 100 lei.

  • Cheltuielile sociale in limita unei cote de pana la 5%

Cota de 5% se aplica asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intră sub incidența acestei limite următoarele:

 1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament; 

2. cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor, precum: școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea; 

3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete culturale și tichete de creșă acordate de angajator în conformitate cu legislația în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor; 

4. alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern. 

c. Cheltuielile reprezentând tichetele de masă și vouchere de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii;

În prezent valorea nominală indexată a unui tichet de masă nu poate depăși cuantumul de 20,01 lei.

Voucherele de vacanță sunt reglementate de O.U.G. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță, aprobată prin Legea 94/2014 și de Hotărârea Guvernului 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanță, ambele cu modificările și completările ulterioare.

d. cheltuielile privind scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii;

e. cheltuielile privind pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;

f. cheltuielile reprezentând cantitățile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de câtre Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include și consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distribuției energiei electrice;

g. cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve, în limita prevăzută la art. 26 din Codul fiscal.

h. cheltuielile cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic, potrivit art. 402 din Codul fiscal cu completările și actualizările la zi.

i. amortizarea, în limita prevăzută la art. 28 din Codul fiscal.

j. cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea locuințelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor construite prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%.

k. cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop.

l. 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masa totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii: 

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat; 

2. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie; 

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi; 

5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. 

Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea. 

m. cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit lit. l) la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții.

Material realizat de: 

Laura Chirica 

CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experienta in contabilitate & salarizare, consultanta, tranzactii de restructurare & reorganizare si “due diligence”.

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*

EnglishFrenchGreekHungarianDutchItalianRomanian