Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Situațiile financiare semestriale

Incepand cu anul 2021, ca urmare a modificarii legislative aduse Legii contabilitatii prin Legea nr. 238/2020, persoanele juridice care au realizat la sfarsitul exercitiului financiar precedent o cifra de afaceri mai mica decat echivalentul in lei a 1.000.000 EURO nu vor mai avea obligatia de a depune raportari contabile semestriale (art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991).

Situatiile financiare si raportarile contabile prevazute la art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 se pastreaza timp de 10 ani.

In prezent, persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc doar situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exerciţiului.

Situatii financiare interimare

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara potrivit prevederilor legii nr. 82/1991, care opteaza pentru repartizarea trimestriala de dividende au obligatia sa intocmeasca situatii financiare interimare.

Un lucru foarte important de mentionat este faptul ca trebuie efectuata in prealabil inventarierea patrimoniului societatii la data situatiilor financiare interimare respective, conform prevederilor Ordinului nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Fac obiectul inventarierii toate elementele patrimoniale ale societatii: elementele de capitaluri proprii, imobilizari necorporale/corporale/financiare, stocuri, creante si datorii, disponibilitati banesti si alte valori, cheltuieli si venituri, elemente extrabilantiere. Documentele justificative aferente inventarierii sunt: decizia de inventariere, declaratia gestion

arului, listele de inventariere si procesul verbal privind rezultatele inventarierii

Situatiile financiare interimare se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de catre Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor.

Material realizat de: 

Laura Chirica, CECCAR – Accounting Manager, Proprietati Finconta

laura.chirica@propfconta.ro

Peste 16 ani de experiență în contabilitate & salarizare, consultanță, tranzacții de restructurare & reorganizare și “due diligence”.

https://propfconta.ro

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*

EnglishFrenchGreekHungarianDutchItalianRomanian